Castell dels Castells (les Valls d’Aguilar)

Situació

Sector oriental de la fortificació, molt malmesa i coberta de runes.

ECSA – A. Villaró

Les restes d’aquestes construccions són situades al capdamunt del poble dels Castells.

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TGC499848.

La carretera Noves-Gerri passa per Taús i pels Castells, abans de davallar cap al Pallars. Les restes de les fortificacions dels Castells són a la part alta del poble, partides per una construcció moderna.

Història

El castrum de Castels apareix en un document de donació de castells d’Ermengol VII al bisbe d’Urgell Bernat Sanç, el...