Castell dels Castells (les Valls d’Aguilar)

Situació

Sector oriental de la fortificació, molt malmesa i coberta de runes.

ECSA – A. Villaró

Les restes d’aquestes construccions són situades al capdamunt del poble dels Castells.

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TGC499848.

La carretera Noves-Gerri passa per Taús i pels Castells, abans de davallar cap al Pallars. Les restes de les fortificacions dels Castells són a la part alta del poble, partides per una construcció moderna.

Història

El castrum de Castels apareix en un document de donació de castells d’Ermengol VII al bisbe d’Urgell Bernat Sanç, el 1159...