Castell de Taús (les Valls d’Aguilar)

Situació

Restes de l’antic castell adossat a una construcció moderna.

ECSA – A. Villaró

Aquest castell és situat al capdamunt del poble, adossat a una construcció moderna.

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TGC512838.

Per anar a Taús cal prendre la carretera que, de Noves de Segre, va fins als Castells i Gerri de la Sal. Les restes del castell es troben a la part més alta del poble. (AVB)

Història

El castell de Taús és esmentat l’any 1094 com una propietat de Ramon Guillem de Taús. En el testament d’aquest, a part el castell, es fan llegats a Sant Martí i Sant Julià de...