Sant Martí de Biscarbó (les Valls d’Aguilar)

Situació

Vista des del costat sudo-est de l’església, amb el mur ponentí coronat per un petit campanar d’espadanya.

ECSA – J.A. Adell

L’església de Sant Martí centra el petit nucli urbà de Biscarbó, inclòs a l’antic terme municipial de Castellàs. Ha estat tradicionalment vinculat al Pallars Sobirà, però la seva situació geogràfica, a la capçalera del riu de Solans, el fa pertànyer plenament a l’Alt Urgell, a l’àrea de les Valls d’Aguilar.

Mapa: 34–10(215). Situació: 31TCG543901.

Per anar-hi cal prendre un camí que surt, en direcció sud, del cim mateix del port...