Castell de Saüquet (les Valls d’Aguilar)

Aquest castell, situat probablement prop de Taús i Castells, al límit amb el Pallars Sobirà, ja existia al segle XII. L’any 1180 era propietat d’Ermengarda (muller d’Arnau de Caboet), que va donar la meitat d’aquest castell a la seva filla Arnaua i al seu gendre Bernat de Tarascó.

Uns anys més tard, el 1194, aquest castell junt amb els castells de Saüquedell, Taús i de Castells, van ser motiu de lluita entre Ermengarda, Arnaua, Bertran de Tarascó i Bernat de Taús, i Pere d’Orcau i Raimunda de Taús. Es va arribar a l’acord que Pere d’Orcau tindria vuit homes en aquests castells. En concret, al...