Colomer de Miravall (les Valls d’Aguilar)

Situació

Base d’un colomer, recolzada en part sobre una roca.

ECSA – A. Villaró

Les restes d’aquest colomer es troben a la part alta del poble de Miravall.

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TGC587872.

Colomer

Es tracta de la base d’un colomer, recolzat parcialment sobre la roca. La part que en sobresurt fa 3 m d’ample per 1,5 m. L’aparell és irregular, amb els carreus de petites dimensions, només treballats a les cantonades, units per un morter de guix.

L’alçària de les restes conservades no ultrapassa els 3 m. A la base les pedres fan un sòcol poc pronunciat.

Per poder arribar-hi hom hi practicà un camí excavat a la roca i reforçat per un mur de pedra de característiques semblants a les de la base del colomer. Probablement pot ésser datat en època medieval.