Castell de Berén (les Valls d’Aguilar)

Situació

Emplaçament de les restes del castell, Integrades a la casa de Cal Capità.

ECSA C A. Villaró

És al poble de Berén, al vessant de ponent de la vall de Pallerols.

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TGC613866.

Per anar a Berén cal prendre una pista des de Noves de Segre. El castell es troba a la casa anomenada Cal Capità, al sud del poble, en una roca damunt la pista.

Història

El 1190 la Roca de Berén és esmentada com a dependència del castell de Castellbò, en una escriptura entre el comte Ermengol VIII i el vescomte. En virtut d’aquesta convinença, el comte...