Castell de Malgrat (les Valls d’Aguilar)

Situació

Aspecte de la torre, la part més sencera de les tres construccions que formaven el castell.

ECSA – A. Villaró

És situat a la dreta de la carretera que va de Noves de Segre a Taús, dalt d’un esperó rocós. És una casa dita avui cal Masover.

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TGC607845.

És d’accés extremament difícil. Primerament cal pujar al poble de Malgrat, per una pista que porta a un camp d’alfals vora el poble. Des d’allí, intentar prendre el camí que des de la part baixa del poble va cap a la torre, i que en força trams és del tot impracticable sense l’ajut d’una...