Sant Sadurní d’Auses (les Valls d’Aguilar)

Situació

Vista de les seves malmeses ruïnes des del sector nord-oest.

ECSA – J.A. Adell

L’antic poble d’Auses, avui desaparegut, era situat en el lloc on actualment hi ha el mas d’Auses, reconstruït recentment, en un sortint a l’esquerra del riu de la Guàrdia, en el camí que va de Trejuvell a la Guàrdia d’Ares; aquest camí passa per sobre de l’indret on hi havia la nau de l’església de Sant Sadurní. (JAA)

Mapa: 34–11(253). Situació: 31TCG566837.

Història

Es té notícia que l’any 1078 el comte Ermengol IV d’Urgell donà al comte de Pallars, Ramon V, a la seva muller...