La Roca d’Aguilar (les Valls d’Aguilar)

Es tracta d’una fortificació ben documentada i que no té una localització precisa. Aquesta fortalesa devia ser una de les més importants de les valls que davallen del Cantó cap al Segre, que van acabar adoptant el seu nom. El 1159 fou donat per Ermengol VII al bisbe d’Urgell, igualment com el d’Agudes. El 1203 aquesta fortalesa fou objecte d’un pacte entre Ermengol VIII i Arnau de Castellbò, mitjançant el qual aquest es comprometia a no casar la seva filla amb Roger Bernat de Foix, posant la Roca d’Aguilar i el castell de Castellbò com a garantia. Malgrat els pactes, el matrimoni es va dur a...