Santa Maria de Castellàs (les Valls d’Aguilar)

El lloc de Castellàs, segons el Spill… del vescomtat de Castellbò, pertanyia al vescomtat i formava la batllia de Castellàs, dins del quarter de Castellbò, que incloïa els llocs de Castellàs, Biscarbó i Malveí. Al segle XIII hi ha documentat el canonge d’Urgell, Berenguer (t d 1211), fill de Pere III, vescomte de Vilamur, com a senyor de Castellàs.

L’església de Santa Maria de Castellàs apareix en la relació d’esglésies del bisbat d’Urgell visitades pels delegats de l’arquebisbe de Tarragona l’any 1314. En la relació del 1312 l’església no fou visitada però sí que el seu capellà fou cridat a donar la informació pertinent. En el llibre de la dècima del 1391, el capellà de Castellàs pagava la quantitat de 8 sous.

L’any 1575 l’església de Santa Maria tenia com a sufragània les esglésies d’Espaén, Trejuvell i Biscarbó, a les quals l’any 1758 s’hi havien afegit, Ausas i Anyús. Actualment l’església depèn de la parròquia de Noves de Segre, i es mostra com un edifici renovat al segle XVII, de planta rectangular, amb façana a ponent, on hi ha un portal adovellat i un campanar d’espadanya.