Castell de Biscarbó (les Valls d’Aguilar)

Biscarbó, en una de les valls que davallen del Cantó cap al Segre, formava part del vescomtat de Castellbò. Es té notícia de l’existència allí d’un castell, del qual no queden restes actuals: el 1224 Roger Bernat de Foix, vescomte de Castellbò, infeudà la fortalesa de Biscarbó i el castell de Malveí a Pere d’Orcau.