Castell de Cabdella (la Torre de Cabdella)

L’any 1178 Ramon de Cabdella i la seva muller Anglesa donaren a la comanda templera de Montsor “illas nostras estivas integriter quas habemus in termino Capdele et in Filida” com també el “castrum Podii Capdele cum villa et hominibus et cum omnibus suis terminis”. Aquesta primera notícia fa suposar que el castell és devia trobar en el lloc conegut antigament com a Puig de Cabdella, l’actual Espui.

Una carta reial del desembre del 1259 ens permet conèixer que Bernat de Cabdella havia fet costat al vescomte de Cardona i al comte Àlvar d’Urgell en la rebel·lió i les hostilitats contra Jaume I...