Sant Pere de Castellestaó (la Torre de Cabdella)

La primera cita documental que és coneix de l’església de Castellestaó és tardana, data del 1314, amb motiu de la visita que per delegació de l’arquebisbe de Tarragona és féu a les parròquies de l’ardiaconat de Tremp, entre les quals consta l’església de Castellastohel.

Tanmateix, hem de pensar que la parròquia de Sant Pere de Castellestaó (Castell d’Estaó) devia formar part de “ipsas parrochias de valle Stacione” esmentades en l’acta de consagració de la Seu d’Urgell. Castellestaó hauria estat el centre de la valle Stacione (vall d’Estaon), d’on hauria pres el nom —o a la inversa—.

L’any...