Castell d’Estavill (la Torre de Cabdella)

Castell que es degué aixecar en l’actual poble d’Estavill o molt a prop. És documentat el 1093, amb motiu d’una donació d’una vinya a favor del monestir de Gerri.