Sant Salvador de Molinos (la Torre de Cabdella)

Situació

Escassos vestigis de l'absis d’aquesta pràcticament desapareguda església.

Arxiu Gavin

Les restes d’aquesta capella es troben dalt d’una petita carena del vessant de migdia del barranc del pla de les Comes molt a la vora de la confluència amb el Flamicell per la riba esquerra.

Mapa: 33-10(214). Situació: 31TCG342976.

Per a arribar-hi es pot seguir en direcció a migdia un camí que surt de les primeres cases de la Torre de Cabdella i a uns 20 minuts de camí ja es veuen molt a la vora les poques restes de la capella. Aquest corriol és una part de l’antic “camí de la sal”. (ARD)

Història

No han pervingut fins als nostres dies notícies històriques documentals d’aquesta església, que potser podria identificar-se amb la capella de Sant Salvador que l’any 1904 apareix esmentada com a dependent de la parròquia de Mont-ros. (MLIC)

Església

D’aquest conjunt, ben poca cosa se’n pot dir, ja que no queda gairebé res de les seves estructures. Precisament, són només tres petites filades de pedra de l’absis el que encara confirma la presència d’aquest edifici. El fet que l’absis sigui allò que es pot identificar també fa pensar en una possible obra romànica.

L’edifici era una obra molt simple, d’una sola nau rectangular (d’uns 6 m de llargada) amb un absis semicircular a llevant.

L’aparell constructiu és d’una pedra molt plana i gran, gairebé lloses. Molt retocades, són disposades en filades molt regulars i a trencajunt.

Pels pocs elements que han pervingut només es pot dir d’aquestes restes que segurament són una obra romànica. (ARD)

Bibliografia

  • Gavín, 1981a, vol. 8, pàg. 83.