Sant Esteve de Capite silve o de Montformit (la Torre de Cabdella)

Entre els béns restituïts al monestir de Gerri pel bisbe Ot d’Urgell, l’any 1105 consta l’església de Sant Esteve super Silva, subjecta a Sant Feliu de Montformit. Ignasi M. Puig creu que podria tractar-se de l’església de Sant Esteve “ubi dicunt ad Coma” que l’any 1082 fou donada per Artau II al monestir de Gerri. En la butlla del papa Alexandre III, del 1164, de confirmació de béns a favor del cenobi, consta l’església de Sant Esteve de Capite Silve.

L’any 1770 Sant Esteve de Montformit, església dependent del monestir de Gerri, era sufragània de Sant Andreu de Pujol, i hauria substituït l’antiga parròquia de Sant Feliu, que en aquesta data ja es trobava derruïda.