Sant Jaume d’Envall, abans Sant Martí (la Torre de Cabdella)

El lloc d’Envall pot ser identificat amb el topònim Invalle, on l’any 834 se situen unes terres que foren venudes per Levesind a la congregació del monestir d’Alaó per dos sous. Envall es correspondria amb el lloc d’Invalle de la interpolació de l’auctoritas de l’acta fundacional del monestir de Gerri.

L’any 1220 Guillem Bellera confirmava a l’abat de Gerri la donació que, anteriorment, li havia fet de la vila d’Envall. Motiu de conflicte entre els comtes de Pallars i els abats de Gerri, Envall fou inclòs en el pariatge del 1368, conforme la jurisdicció del lloc i les rendes que se’n derivaven es tindrien communiter et pro indiviso entre ambdós senyors. La senyoria de Gerri sobre el terme d’Envall perdurà fins a la fi de les senyories al segle XIX.

En la butlla del papa Alexandre III de confirmació de béns a favor del monestir de Gerri, de l’any 1164, consta l’església de Sant Martí de Evalli. D’aquesta església, no en tornem a tenir notícies fins el 1777, en què, com a possessió de Gerri i sota l’advocació de sant Jaume, era sufragània de Sant Feliu de la Pobleta de Bellvei, dependència que es manté en l’actualitat.