Sant Jaume d’Envall, abans Sant Martí (la Torre de Cabdella)

El lloc d’Envall pot ser identificat amb el topònim Invalle, on l’any 834 se situen unes terres que foren venudes per Levesind a la congregació del monestir d’Alaó per dos sous. Envall és correspondria amb el lloc d’Invalle de la interpolació de l’auctoritas de l’acta fundacional del monestir de Gerri.

L’any 1220 Guillem Bellera confirmava a l’abat de Gerri la donació que, anteriorment, li havia fet de la vila d’Envall. Motiu de conflicte entre els comtes de Pallars i els abats de Gerri, Envall fou inclòs en el pariatge del 1368, conforme la jurisdicció del lloc i les rendes que se’n...