Castell de Castellestaó (la Torre de Cabdella)

Del castell que donà nom al poble de Castellestaó, conegut popularment com “el castell”, no hi ha referències anteriors al 1300. Els orígens de l’indret semblen ser molt antics, si considerem la valle Stacione (vall d’Estaó) com la denominació medieval de la Vall Fosca. En aquest sentit, el “castell d’Estaó” podria haver estat el primitiu centre de la vall, d’on va prendre el nom.

Castellestaó consta en el fogatjament del 1381 com un feu de Joan de Bellera. Al segle XVII encara depenia dels Bellera i l’any 1831 n’era titular el marquès de la Manresana.