Castell de Montformit (la Torre de Cabdella)

El topònim Montformit és conegut des de l’any 1082, bé que potser cal identificar Montformit amb la vila de Puig Formici, un dels béns objecte de conveni l’any 1066 entre els comtes de Pallars Jussà i de Pallars Sobirà. El castell de Montformit (kastro Montis Formiti) apareix citat per primera vegada l’any 1118 com a afrontació oriental del castell de Sersui. Consten diverses donacions de masos situats al terme del castell de Montformit que feren els comtes Roger de Comenge i Guillema i algun particular a la sagristia de Gerri els anys 1221, 1227, 1229 i 1230.

És possible que aquest castell...