Sant Julià d’Espui (la Torre de Cabdella)

Situació

Vista de la façana ponentina d’aquest temple parroquial, del qual només es conserva sense modificacions la torre campanar.

ECSA - A. Roig

L’església de Sant Julià presideix una petita plaça graonada del poble d’Espui, situat a 1 285 m d’altitud, en el marge dret del Flamicell, a la confluència amb el torrent de Berdins. (ARD)

Mapa: 33-10(214). Situació: 31TCH347024.

Història

La vila del Puig de Cabdella, topònim que ha donat lloc a l’actual d’Espui, i el seu castell són esmentats l’any 1178, en una donació feta per Ramon de Cabdella a la comanda de Montsor, com a “castrum Podii...