Sant Esteve d’Antist (la Torre de Cabdella)

Situació

Antiga església parroquial, que conserva una bona part de l’obra romànica gairebé invisible per les modificacions posteriors.

ECSA - A. Roig

L’església parroquial de Sant Esteve és situada vers el costat de migdia del poble d’Antist, gairebé als afores de la població.

Mapa: 33-10(214). Situació: 31TCG312932.

L’itinerari per a arribar a Antist és el mateix que el descrit en la monografia precedent. (ARD)

Història

Les notícies del lloc d’Antist són tardanes. Així, el castell d’Antist no és documentat fins el 1281 i l’església del lloc no és esmentada fins al principi del segle XIV...