Sant Lleïr de Pobellà (la Torre de Cabdella)

Situació

Escassos vestigis d’aquesta església situada en un pendent de carena, amb restes d’una necròpoli i habitatges antics.

ECSA - A. Roig

La localització de les restes de la capella de Sant Lleïr es fa difícil per la manca de referències al voltant de l’assentament. Probablement, però, és situada al capdamunt del barranc del Bosc, a 1 500 m d’altitud, al peu del turó de Sant Quiri, en una suau carena orientada a migdia.

Mapa: 33-10(214). Situació: 31TCG350948.

Per a accedir fins al seu emplaçament s’ha de seguir sempre l’antic camí que portava a Serra Espina, fins a la capçalera del...