Santa Magdalena de Peralba (Vilanova de Meià)

Aquesta església es troba en el camí que va de Santa Maria de Meià a Fontllonga; un cop passat el coll d’Orenga la pista passa pel costat mateix del poble de Peralba, a l’entrada del qual es troba l’edifici.

Aquesta església segurament fou la parroquial del terme del castell de Peralba, encara que no en tenim confirmació documental; actualment no té culte, ja que el poble està totalment abandonat.

Sempre depengué del priorat de Meià, fins a la desamortització eclesiàstica.

El lloc de Peralba es documenta a partir de l’any 1040, quan Company, castlà del castell de Meià, i possiblement també...