Casa forta de Rocaspana (Vilanova de Meià)

Magnífic emplaçament d’aquest casal medieval, situat als contraforts de la serra de Sant Mamet, davant del Montsec de Rúbies.

ECSA - J. Bolòs

Casa forta situada al cim d’un turó, als contraforts septentrionals de la serra de Sant Mamet, a la part alta de la vall de Peralba.

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG295515.

Si se segueix la pista que va de la vall de Meià cap a Fontllonga, a uns centenars de metres del coll d’Orenga, es veu a mà esquerra la casa forta, a la qual es pot pujar per un corriol. (JBM)

Història

La quadra i la casa forta o torre de Rocaspana, malgrat que el nom indica una...