Església prop de Lavansa (Vilanova de Meià)

Prop de Lavansa hi ha les ruïnes d’una capella, de la qual es conserva només part del mur sud, construït amb un aparell de carreuó escairat, disposat en filades uniformes i ordenades, que evoca les tecnologies pròpies de la construcció del segle XI.

També es poden observar vestigis d’un absis semicircular, orientat a llevant, que devia capçar l’única nau d’aquest edifici, que, si hom ha de jutjar pel gruix del mur, devia haver estat cobert amb volta de canó.

Malgrat constar en l’inventari d’esglésies de la Noguera fet per J.M. Gavín (Gavín, 1982, vol. 12, pàg. 196), no ens ha estat possible localitzarla. Tampoc no en tenim cap notícia històrica.