Torre de Solanelles (Vilanova de Meià)

Les vicissituds d’aquesta quadra foren les mateixes que les del castell de Cabrera, en el terme del qual es trobava. El lloc no es documenta fins l’any 1426, quan el rei Alfons IV vengué a Nicolau de Gralla diversos castells i jurisdiccions; entre aquestes constava la del mas de Solanelles i altres de la mateixa zona, com les de Rocaspana, de Cabrera, de Rubiés, de Vilasafer o Vilajafer, el mas de Corniola, etc. Només es disposa de les afirmacions que a mitjan segle XVII féu Roig i Jalpí, quan afirmà que el priorat de Meià era el senyor jurisdiccional de la quadra de Solanelles. Sobre l’existència de la torre diu: “En el Termino de Cabrera, hay tres Torres grandes, quadradas, y enteras: divididas la una de la otra, peró ninguna de ellas se habita, aunque es muy facil hazerlo. Una dellas se llama La Torre den Amigó. E una de dichas tres Torres, y en la de Vallferines, y muy cerca de la que esta derruyda en la Quadra de Solanelles se hallaron desde el año 1644 hasta el de 1655 seis monedas ó medallas”.