Sant Egidi o Sant Nicolau d’Orenga (Vilanova de Meià)

Aquesta església tingué funcions parroquials, però ja a mitjan segle XVII les havia perdut. Depengué del priorat de Santa Maria de Meià fins a la desamortització eclesiàstica, si és que no deixà de tenir culte amb anterioritat.

El terme d’Orenga apareix documentat a partir de l’any 1040 en la donació de béns que Company, castlà del castell de Meià, juntament amb la seva muller Guilla, féu al monestir de Santa Maria de Meià, entre els quals hi havia els del Coll d’Orenga. L’església formà part de la dotació inicial del monestir de Santa Maria de Meià, la qual es féu abans de l’any 1040, encara...