Castell de Peralba (Vilanova de Meià)

Situació

Vestigis d’aquesta fortificació on s’evidencia l’aparell en opus spicatum.

ECSA - J. Bolòs

Les restes del castell són situades en un pujol sobre el poble abandonat de Peralba, que s’alça al vessant nord-oest de la serra de Sant Mamet, damunt de la vall de Peralba.

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG278514.

La carretera que va de Santa Maria de Meià a Fontllonga passa pel costat del poble de Peralba. (JBM)

Història

Les primeres referències al lloc de Peralba corresponen a l’any 1040, quan Company i la seva muller Guilla donaren al monestir de Santa Maria de Meià els delmes de...