Sant Miquel del Puig de Meià (Vilanova de Meià)

Situació

Escasses ruïnes d’aquesta església situada a llevant del Puig de Meià.

ECSA - A.M. Vilarrúbias

Els vestigis de la capella de Sant Miquel són al costat de llevant del Puig de Meià, prop de la carretera de l’Hostal Roig, a 1 km de Vilanova de Meià. (JAA)

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG365519.

Història

No han pervingut notícies històriques documentals del passat medieval d’aquesta església. L’única menció és la que feu a mitjan segle XVII Roig i Jalpí, quan esmenta la capella de “San Miguel Archangel, en dicho Puche de Meyá”. Avui dia la capella de Sant Miquel és enrunada. (ABC)

Església

Planta de l’església.

ECSA - J.A. Adell

Actualment només resta d’aquesta església part dels murs laterals, i manca tot el mur de ponent de la seva única nau, que és capçada a llevant per un absis semicircular; d’aquest es conserva bé el parament extern, mentre que el parament interior és molt degradat i s’ha perdut totalment l’element que relacionava l’absis amb la nau.

No hi ha restes de finestres, i sembla que la porta s’obria al mur nord, que actualment acaba en una cantonada que pot correspondre a un brancal de la porta.

L’aparell és de carreuons de pedra calcària, a penes escairats, disposats en filades uniformes, mentre que a la base de la façana absidal hi ha un aparell de carreus sense treballar de grans dimensions.

És difícil, en l’estat actual, establir la filiació d’aquest senzill edifici, que sembla una modesta obra rural bastida durant el segle XII. (JAA)

Bibliografia

  • Roig i Jalpí, 1668, pàg. 110
  • Vidal-Vilaseca, 1984, pàg. 563