Mare de Déu del Remei de Gàrzola (Vilanova de Meià)

No es disposa actualment de notícies històriques documentals d’aquest temple, que degué dependre jurisdiccionalment del cenobi de Santa Maria de Meià. A mitjan segle XVII, Roig i Jalpí la relaciona amb l’advocació de “Nuestra Señora del Rosario, en el lugar de Garsola, suffraganea de Argentera”. Actualment és l’església parroquial del lloc de Gàrzola.