Sant Esteve del Montsec o de Vallfarines (Vilanova de Meià)

Aquesta església inicialment, segons Roig i Jalpí, tingué funcions parroquials, segurament concentrades en l’antic terme del castell de Vallfarines, després conegut com a castell de Sant Esteve del Montsec, i avui com a Vallfarines; però aviat les degué perdre i quedà com a simple capella. Deixà de tenir culte i s’enrunà, fins al punt que no es coneix la seva localització exacta.

Les primeres notícies del terme corresponen a les més antigues de la zona, ja que l’any 1001 el comte Ermengol I d’Urgell i la seva muller Tedberga vengueren, segurament a Guillem de Meià o a un avantpassat seu, el...