Sant Aleix (Vilanova de Meià)

Situació

Claper de rocs al cim del turó de Sant Alís, únic testimoni actual del que fou aquesta antiga església.

ECSA - A.M. Vilarrúbias

Les ruïnes de la capella de Sant Aleix, o Sant Alís, són al cim del turó de Sant Alís, uns 3 km a ponent del Puig de Meià, des d’on cal anar-hi a peu. (AMV)

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG335527.

Història

Aquesta església no apareix en cap document medieval. Únicament a mitjan segle XVII Roig i Jalpí fa constar que entre les esglésies subjectes al priorat de Santa Maria de Meià hi havia la de “San Alexos Confessor, en Mont-sec”.

Només es pot afirmar que ha de tractar-se d’una església molt antiga, segurament anterior al segle X, ja que l’advocació de sant Aleix no es troba en territoris repoblats amb posterioritat a aquesta data. (ABC)

Església

Planta de l’església a partir dels escassos vestigis avui subsistents.

J.A. Adell

De l’església de Sant Aleix, només se’n conserven algunes filades dels murs enmig dels enderrocs de la resta de l’edifici. Hom pot deduir que era un edifici d’una sola nau, capçada a llevant per un absis semicircular, però no hi ha cap altre detall que permeti establir-ne una filiació o bé la cronologia. (AMV-JAA)

Bibliografia

  • Roig i Jalpí, 1668, pàg. 107