Sant Sadurní de la Fabregada (Vilanova de Meià)

Situació

Fragment de l’interior del mur nord d’aquesta malmesa església, amb els arcs formers i les pilastres que sostenien els arcs torals.

ECSA - A.M. Vilarrúbias

Les ruïnes de l’església de Sant Sadurní són pocs metres a l’esquerra de l’esvoranc on hi ha el castell de la Fabregada. Per a anar-hi, cal seguir el mateix itinerari que s’ha indicat en la monografia precedent. (JAA)

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG382539.

Història

Aquesta església antigament tenia les funcions de parròquia del terme del castell de la Fabregada, les quals perdé posteriorment. Depengué del priorat de Santa...