Dermatitis auricular

La dermatitis auricular és un trastorn inflamatori de la pell del pavelló auricular i el conducte auditiu extern. Quan afecta el pavelló auricular, sol ésser deguda a causes al·lèrgiques o al contacte amb uns objectes determinats o unes substàncies concretes. Així, pot ésser causada pel fregadís d’unes ulleres o uns auriculars, certs productes químics emprats en cosmètica i fins i tot alguns medicaments utilitzats localment, sobretot antibiòtics. Quan n’és afectat el conducte auditiu extern, el trastorn pot ésser degut a una supuració crònica de l’orella mitjana.

Segons la localització que presenta, sovint afecta persones predisposades a patir de dermatitis en qualsevol zona del cos. Habitualment, aquest trastorn es manifesta diverses vegades al llarg de la vida.

Les lesions consisteixen en zones de pell envermellides que es descarnen molt. L’entrada del conducte acostuma a inflamar-se i presenta algunes vesícules petites. De vegades es produeixen fissures que faciliten una infecció secundària. En altres casos la descamació obstrueix el conducte i provoca sordesa.

El tractament és el que correspon a l’afecció en qualsevol part del cos. En general, hom recorre a l’aplicació local de corticoides. És important de practicar una neteja acurada de totes les restes que es puguin trobar a l’interior del conducte. Si la malaltia és molt prolongada, el conducte auditiu extern es pot anar fent més estret, i en alguns casos s’ha de corregir quirúrgicament.