Neuronitis vestibular

La neuronitis vestibular consisteix en una inflamació del nervi vestibular deguda a una infecció viral que de vegades es dóna de manera epidèmica en adolescents i adults joves. És un trastorn benigne que guareix espontàniament al cap d’uns mesos.

La manifestació de la neuronitis vestibular és un atac de vertigen que es presenta bruscament i molt intens, acompanyat de nàusees i vòmits. És característic que no hi hagi cap manifestació coclear ni sordesa ni acúfens. La crisi se sol mantenir uns vuit dies, i les molèsties s’atenuen a poc a poc, bé que les sensacions d’inestabilitat poden trigar fins i tot dos mesos o tres a desaparèixer completament.