Neurinoma de l’acústic

El neurinoma de l’acústic és un tumor benigne del nervi acústic, en general localitzat en el trajecte que segueix pel conducte auditiu intern. És una afecció relativament poc freqüent.

Bé que es tracta d’un tumor benigne, l’evolució que presenta pot ésser perillosa pel fet que creix cap a l’interior del crani i així pot afectar el sistema nerviós central.

Els símptomes es manifesten de manera insidiosa i l’evolució sol ésser lenta. De vegades passen anys fins que el neurinoma és detectat. En són símptomes precoços la sordesa de percepció, unilateral i progressiva, com també els acúfens. La sordesa va augmentant progressivament, bé que de vegades el primer símptoma que es manifesta és una sordesa sobtada. D’altra banda, de vegades hi ha vertígens no gaire intensos; en general es tracta d’una sensació persistent d’inestabilitat. Quan el tumor creix pot provocar símptomes d’afecció neurològica, com ara cefalees.

Hom en basa la diagnosi sobretot en les radiografies i la tomografia axial computada. El tractament consisteix a extirpar el tumor quirúrgicament. Els resultats són millors com més petit és el neurinoma, bé que difícilment es pot conservar la funció auditiva que encara hi hagi.