El que cal saber de la inhibició de l’impuls sexual

  • La inhibició de l’impuls sexual, és a dir, una absència total o una pèrdua notòria del desig sexual preexistent constitueix una veritable disf un-ció sexual, perquè normalment tothom té un cert grau de libido que es manifesta, si més no, en fantasies eròtiques,
  • La pèrdua del desig sexual pot obeir a factors orgànics, com ara la depressió, malaltia que de vegades es manifesta inicialment d’aquesta manera. També poden provocar el mateix efecte l’abús d’al-
  • cohol o d’altres drogues. L’administració de determinats fàrmacs i diversos trastorns hormonals.
  • Altres vegades, l’absència d’impuls sexual...