El que cal saber de l’ejaculació precoç

  • Hom considera que hi ha una ejaculació precoç quan, de manera repetida, en intentar el coit, l’ejaculació es desencadena abans d’arribar a introduir el penis en la vagina o immediatament després.
  • Els motius de la disfunció poden ésser diversos, però bàsicament radiquen en un mal aprenentatge del control de l’ejaculació, per la qual cosa, amb la teràpia adient, es pot resoldre, en la majoria dels casos, mitjançant un ensinistrament adequat
  • • El tractament requereix la col·laboració activa de la parella, ja que cal procedir a diversos exercicis en els quals la seva participació és indispensable...