Els exercicis de relaxació

La relaxació o recuperació comprèn l’execució d’una sèrie d’exercicis o l’adopció d’una sèrie de postures que cal realitzar en finalitzar cada sessió d’entrenament, i que tenen com a objectiu evitar les contractures musculars derivades del treball muscular intens, així com facilitar l’eliminació de les restes metabòliques que produeix el treball muscular. Cal que la durada d’aquests exercicis sigui d’uns 5 minuts.

La mecànica dels exercicis de relaxació consisteix concretament a estirar els músculs i les articulacions que prèviament han estat sotmesos a un treball intens. Els exercicis de relaxació, a l’igual dels d’estirament, s’han de realitzar de manera lenta i progressiva: en cada final de sessió es podrà verificar una major flexibilitat dels músculs i les articulacions. En realitat, la relaxació és una fase de transició entre l’activitat física intensa i un repòs relatiu. Per això, més important que la seva duració és el fet que aquests exercicis es facin a consciència, i que es prengui el temps necessari en cada cas particular.