Els exercicis d’escalfament

L’escalfament és una part essencial de tota sessió d’entrenament, que cal realitzar a l’inici d’aquesta, immediatament després dels exercicis d’estirament. Consisteix en l’execució d’una sèrie de moviments o d’exercicis la finalitat dels quals és incrementar la temperatura corporal, circumstància que facilita l’augment del metabolisme energètic muscular, i també adaptar progressivament el sistema cardiorespiratori per a fer possible un treball muscular més intens. La fase d’escalfament ha de durar al voltant de 15 minuts.

L’escalfament comprèn dos tipus d’exercicis. Primer cal executar-ne aquells que comprometen grans masses musculars i que, per tant, faciliten l’adequació del sistema cardiorespiratori a l’exercici físic més intens. Aquests exercicis poden consistir, per exemple, en córrer a velocitat moderada, fer servir una bicicleta —fixa o mòbil—, o saltar a corda, durant uns 10 minuts. En els minuts successius, és convenient de realitzar alguns exercicis específics de manera ininterrompuda, que impliquen ja de manera particular els grans segments corporals, és a dir, cintura, espatlles, esquena, tronc, malucs i extremitats, i que serveixen perquè els músculs d’aquestes zones s’escalfin. Durant la realització d’aquests exercicis d’escalfament s’ha de produir un increment de la freqüència cardíaca —que no ha de sobrepassar els límits indicats en apartats anteriors—, i també un cert nivell de panteix i de sudoració. Si no es produeixen aquestes modificacions en l’activitat corporal, és convenient d’incrementar lleugerament la intensitat d’aquests exercicis.