Síntesi de proteïnes

Cada gen estructural té la informació pertinent per a l’elaboració d’un determinat polipèptid. En alguns casos la cadena polipeptídica sintetitzada a partir de la informació d’un gen constitueix una proteïna; en altres casos, la informació existent en dos o més gens actua conjuntament, originant les diverses cadenes peptídiques que poden constituir algunes proteïnes. La manera com el ADN emmagatzema aquesta informació, si bé a primera vista sembla molt complexa, de fet té un principi senzill: la llarga molècula de ADN, segons la disposició dels seus elements, disposa d’un codi o alfabet de...