Castell de Fontllonga (Camarasa)

Situació

Notables ruïnes d’aquest castell, des de la part de migdia, on s’aprecia un dels arcs formers de l’interior.

ECSA - J.A. Adell

Construcció situada a la part alta del poble de Fontllonga, en un dels contraforts més occidentals de la serra de Sant Mamet, damunt de l’embassament de Camarasa.

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG226491.

De la carretera del Doll, que va de Balaguer a Tremp, surt una carretera que porta al poble de Fontllonga. Al castell, s’hi pot arribar seguint els carrers del poble. (JBM)

Història

Les primeres notícies del castell corresponen a l...