Sant Miquel de Montaspre o d’Aspremont (Camarasa)

Situació

Interior del mur de ponent, un dels vestigis més notables del temple, avui ensulsiat.

ECSA - J. Bolòs

Els vestigis de l’antiga església de Sant Miquel es troben al sector sud-oest del recinte que conformen el castell i el vilatge de Montaspre. Per a arribar-hi, cal seguir el mateix itinerari que s’ha indicat en la monografia precedent. (MLlR)

Mapa: 32-12(289). Situació: 31TCG179542.

Història

La primera referència al lloc i a l’existència d’una església a l’indret de Montaspre es troba en l’acta de dotació de l’abadia de Sant Pere d’Àger de l’any 1048, atorgada per Arnau Mir de...