Santa Maria de Rúbies (Camarasa)

Situació

Absis de l’església, sobrealçat, amb una sèrie d’arcuacions entre lesenes que assenyalen el nivell del ràfec original.

ECSA - A.M. Vilarrúbias

L’església de Santa Maria és situada al costat del castell de Rúbies. Per a arribar-hi cal seguir el mateix itinerari que s’ha indicat en la monografia precedent. (AMV)

Mapa: 33-12(290). Situació: 31TCG272545.

Història

Aquesta església fou la parroquial del terme del castell de Rúbies; posteriorment perdé aquesta condició i fou transformada en sufragània, sense que es conegui de quina parròquia passà a dependre. Fins a la desamortització...