Santa Maria de l’Ametlla (Camarasa)

El castell de l’Ametlla fou conquerit vers mitjan segle XI per Arnau Mir de Tost, en el mateix moment que els castells d’Oroners i de Sant Oïsme, que a l’origen foren considerats del terme de la vall d’Àger. Tanmateix, una de les primeres referències documentals de l’església parroquial de Santa Maria la proporciona una butlla de confirmació de béns del papa Alexandre III, atorgada l’any 1162 a la canònica de Sant Pere d’Àger; entre les propietats de l’esmentada abadia, hi figura l’ecciesiam de Mindula, la possessió de la qual tornà a ser ratificada en una altra butlla papal l’any 1179.

L...