Sant Joan, a Montaspre o Aspremont (Camarasa)

No posseïm cap referència documental sobre aquesta església anterior al segle XII. L’any 1164 Bernat de Colobor, en el seu testament, deixà a la capella de Colobor i a la de Sant Joan inferior o sutirana, de dues oliveres que tenia al terme de Conill. La capella de Sant Joan no s’ha localitzat, però és versemblant pensar que es trobava al terme de Montaspre. Prop de la masia actual de Barlà s’ha detectat en un camp vestigis de sepultures i murs reaprofitats en una cabana que cal suposar que era de la dita església.