Santa Maria de la Maçana o de la Figuereta (Camarasa)

Situació

Interior de l’església, en lamentable estat d’abandonament i ruïna.

J. Giralt

L’església de Santa Maria es troba a la mateixa carena i a pocs metres del castell de la Maçana. Per a arribar-hi cal seguir el mateix itinerari que s’ha indicat en la monografia precedent. (MLlR)

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG250442.

Història

Aquesta església fou una de les sufragànies de la parròquia de Fontllonga, a través de la qual també estigué vinculada al monestir de Santa Maria de Meià.

Les primeres notícies del terme del castell de la Maçana són de l’any 1157, en què...