Santa Maria de la Maçana o de la Figuereta (Camarasa)

Situació

Interior de l’església, en lamentable estat d’abandonament i ruïna.

J. Giralt

L’església de Santa Maria es troba a la mateixa carena i a pocs metres del castell de la Maçana. Per a arribar-hi cal seguir el mateix itinerari que s’ha indicat en la monografia precedent. (MLlR)

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG250442.

Història

Aquesta església fou una de les sufragànies de la parròquia de Fontllonga, a través de la qual també estigué vinculada al monestir de Santa Maria de Meià.

Les primeres notícies del terme del castell de la Maçana són de l’any 1157, en què Arnau Company, amb la...