Sant Miquel de Fontllonga (Camarasa)

Situació

Façana nord, on s’endevina una antiga porta tapiada i un canvi de nivell en el ràfec de coberta, que indica una possible represa d’obra.

ECSA - J.A. Adell

L’església parroquial de Sant Miquel és al centre de la població de Fontllonga. Per a arribar-hi cal seguir el mateix itinerari que s’ha descrit en la monografia precedent. (JAA)

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG225490.

Història

Aquesta església fou la parròquia del terme del castell de Fontllonga, funcions que encara conserva en l’actualitat. Fins a la desamortització eclesiàstica depengué del priorat de...