Torre de Sant Salvador (Camarasa)

Situació

Construcció d’origen islàmic adaptada a la topografia del terreny i feta a base d’encofrades de maçoneria.

ECSA - J. Giralt

La torre coneguda amb el topònim de Sant Salvador es troba a la part més alta dels espadats localitzats al marge dret del riu Segre, just al davant del nucli urbà de Camarasa.

Mapa: 33-13(328). Situació: 31TCG230390.

Per a arribar-hi cal seguir la carretera del Doll fins passat el pont de la central; tot seguit hi ha un trencall a l’esquerra que dona pas a una pista que voreja el riu i que porta fins a una zona plana, des d’on caldrà...