Castell i vilatge de Montaspre o d’Aspremont (Camarasa)

Situació

Vista interior del mur nord d’aquest singular castell que defensava el vilatge de Montaspre.

ECSA - J. Bolòs

El castell de Montaspre és situat al cim d’un serrat rocós, als contraforts meridionals de la serra del Montsec. Davant seu s’estén la plana de la vall d’Àger. Aquest lloc rep popularment el nom dels Castellots o l’Església Vella.

Mapa: 32-12(289). Situació: 31TCG182547.

Des de la part alta del poble de l’Ametlla del Montsec surt una pista de terra en direcció a Àger. A uns 2 km ja es pot veure el castell a mà dreta. S’hi ha de pujar pel dret. (JBM-FFLl)

...